دانلود بازی angry birds rio

http://zeysan.com/vb/imgcache/8386.imgcache.jpg

اطلاعات فایل:

نام فایل: Angry_Birds_Rio_v1.20

حجم: 5.5 Mb

فرمت: sisxhttp://sdanialm.vastblog.com/show_pics_any.php/?pic=sdanialm_Upload_01340965265.jpg

دانلود پکیج کامل بلوتوث برای لپ تاپ


توضیحات فایل:

حجم: 95MB

قابل نصب بر سیستم های: Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professionalhttp://sdanialm.vastblog.com/show_pics_any.php/?pic=sdanialm_Upload_01340965265.jpg


50 تا چیستان جالب با جواب


1-آن چیست که بی زبان سخن می گوید بی پرده ز کار این و آن می گوید با آن که در او نیست نه دندان و نه لب بی هدف ره می برد با قلب خون

2- چیست آن ، کز چشمه ای آید برون می شود از سنگ سختی سر نگون مدتی بر دشت خشکی چون برفت بیرون و درون شهر جایی دارد
3- آن چیست که ارغوان قبایی دارد مانند دم موش پایی دارد. گرد است و مدور است و تاجش بر سر صد پاره تنش ، ولی ز یک پایه نگون 4- آن چیست که روز می نماید شبگون همچون دل عاشقان فرو ریزد خون چون دست به او نهی ز اندازه فزون اندر وسطش کشتی قیر اندوده
5- جامی است در او آب خوش و آسوده بر جای نشسته و جهان پیموده کشتی بانی در آن به رنگ دوده خود جامه همی بافد و او باشد عریان
6-آن چیست که خودریسد و خود بافد جامه پوست در پوست گرد یکدیگر
7- چیست آن گرد گنبد بی در رخش از آب دیده گردد تر هر که بگشاید این معما را گاهی حلال و طیب ، گاهی حرام مطلق
8- آن چیست گرد و کوچک ، آویز و معلق گرد است و دراز و در ندارد
9-آن چیست که پا و سر ندارد جز نام دو جانور ندارد اندر شکمش ستارگانند اندام ظریف چون صنوبر دارد
10-آن چیست قبای زرد در بر دارد تلخ است ولی طعمی چو شکر دارد زرد است و معطر آید به مشام با هزاران سوار می گردید
11- چیست آن پادشاه هفت اقلیم آمد و فوج شاه در پیچید ناگهان یک سوار زرد نقاب چار پاست ، نه که گاو است
12- سخت است , نه که سنگ بیابان گرد است ، نه که مرد است تخم ریز است ، نه که مرغ است کلید آهنین قفلش گشاید
13- کدام است گنبدی که در ندارد ز هر بچه دو صد مادر بزاید هزاران بچه دارد در شکم بیش که ندارد به آشیانه قرار
14- چیست آن مرغ آتشین منقار و قنا عذاب النار ؟ شب و روز اندر آب می گوید سرخ و سبز و سپید پوشیده
15- چیست آن لعبت پسندیده با دو صد احترام خوابیده ؟ در میان دو کاسه چوبین رخت سیه و سبز کلاهی دارد
16- آن چیست که در برگ پناهی دارد من در عجبم کاین چه گناهی دارد؟ پوستش بکنند و سینه اش چاک کنند گر آب تنی کنی، تنش آب شود
17- آن چیست که در سه و قت کمیاب شود گر سرد شود ، زندگی از سر گیرد؟ گر گرم شود گریه کند تا میرد از خمی هر دو سر به هم دارد
18- این چه باشد که پشت خم دارد صد منی را به پشت بر دارد ؟ وزن او نیست خود به صد مثقال پرنیان پیکر و آهن دل و فولاد پر است ؟ 19-آن چه مرغیست تا اوج هوا رهسپراست کاندرین صحرا بدیدم یک عجایب جانور
20-یک معما از تو پرسم ای حکیم پر هنر پای او مانند اره ، شیر سینه، اسب سر مور چشم ومار دم کرکس پرو عقرب شکم نیم پر شد پر تهی ، یعنی چه چیز ؟
21- یک معما با تو دارم، ای حکیم با تمیز مرغ آتشخوارم و آتش پر و بال من است
22-بلبل این باغم واین باغ بستان من است هر که حل کرد این معما پیرو استاد من است استخوانم نقره و اندر شکم دارم طلا که آتش در میان آب می گشت
23- عجایب صنعتی دیدم در این دشت دو اسم زنده دارد از دو حیوان
24- عجایب لعبتی زرد است و بی جان رعنا پسران شوخ و دلکش دارد
25- شیراز پری رخان مهوش دارد بنگر که دلم از تو چه خواهش دارد از هر سر مصرعی حروفی بردار نه در دارد نه دیوار و حصاری
26- عجایب گنبد والا تباری درونش هست لشکر بیشماری بنازم قدرت پروردگاری پریرویان به بستان تازه دیدم
27- عجایب صنعت نادیده دیدم به یک محمل دو صد دردانه دیدم! چو دست بردم گل از باغش بچینم همه چادر سفید سینه بلوری
28- از آن بالا میاد یک دسته حوری چون به سن سی رسد بچه شود!
29- دختری چارده ساله بالغ شود پرش سیب و گلابی
30-دستمال آبی آبی چشمه آبش را ببین شط فراتش را ببین
31- گنبد سرخ چمنی ،توش گل سرخ یمنی لب تا لب آن میان زنجیر است
32- در خانه ما درخت انجیر است آبش بخورم که گوئیا چون شیر است! خنجر بکشم میانه را پاره کنم اهل حقه تمام سر بسته
33- حقه ای دیده ایم در بسته صاف و رنگین به یکدیگر بسته! همه یاقوت رنگ و لعل صفت داس ظفرم چو کشت دولت دروند
34-من خود کج و راستان زمن راست روند از هر طرفی زمزمه زه شنوند! پشت از پی خدمت چه کنم خم که و مه زنده نبود تا نکنی زاتش بریان
35- چیزی چه بود مرده به یک کنج نهاده سرش تا نبری نگوید خبر ؟
36-چه چیز است ، مرغی است بی بال و پر صد پاره تنش بود ولی به یک پای نگون
37- آن چیست که روز می نماید شبگون همچون عاشق زچشم او ریزد خون؟ چون ناز کنی تنش ز اندازه فزون به شباهت نظیر یکدگر است 38- آن چه باشد که زرد مثل زر است معدنش در میان دشت و در است ؟ قیمت آن بسی گران نبود پای او غرق در دل خاک است
39- آن چه باشد که سر بر افلاک است گوشت شیرین و استخوان چاک است ؟ رنگ او سرخ و زرد و گاه سیاه اندر صف مردان خدا جا دارد 40- آن چیست که جا به کوه و صحرا دارد سیصد سر و ده شکم دو صد پا دارد از هیبت او جمله بلرزد عالم مشاطه زلف دلبران است
41- آن چیست که پیک عاشقان است رقص چمن از نوای آن است ؟ خندیدن گل ز بوسه اوست روز و شب گردد و قدم نزند
42- چیست گردنده یی که دم نزند برف بارد و لیک دم نزند ؟ نعره او به سان شیر بود اهل حقه ، تمام سر بسته
43- حقه ای دیده ایم در بسته صاف و رنگین به یکدیگر بسته! همه یاقوت رنگ و لعل صفت وز آتش سرخش تاج و افسر دارد
44- این چیست که تاج نقره بر سر دارد بر گردنش از هر طرفی زنجیر است ؟ نا کرده گناه روی او چون قیر است جفتند ولی زهم جدایند 45- یک جفت کبوترند ابلق از کالبدشان برون نیایند پرواز کنند گرد عالم برسر هر شاخ او سه دختر افسونگر است
46- اژدری دیدم که او چارشاخ اندر سراست هر پسر را بیس و چار فرزند دیگر درخور است برسر هردختری بنشسته باشد سی پسر اندر کف مهوشان موزون گردد
47- آن چیست کز او حسن بت افزون گردد چون آب بدو رسد همه خون گردد سبز است تنش تا نرسد آب بدو کهربا پیکر و آدم دم و فولاد سر است؟
48-آن چیست که برسینه خصمش گذرست بار دوم که زاد جان آورد!
49- بار اول که زاد بی جان بود در یک گلاب پاش دو رنگ گلاب چیست ؟
50- دارم سوال خواجه بفرما جواب چیست آتش بدو رسیدن و بستن ، جواب چیست؟ سرمای زمهریر که یخ بست او نبست

جواب در ادامه پست

.
.
.
.
.
اینم جوابش که کسی نتونست حل کنه:

1--کتاب 2-اشک چشم 3- چغندر 4- شاه توت یا توت سیاه 5- چشم 6- عنکبوت 7- پیاز 8- انگور 9-خربزه 10-لیمو شیرین 11-ماه و ستارگان و خورشید 12- لاکپشت 13-هندوانه 14- قلیان 15- پسته 16- بادمجان 17- برف و یخ 18- نعل اسب 19- هوا پیما 20- ملخ 21- ماه 22- شمع 23- سماور 24- خر بزه 25-شراب 26- خشخاش 27- انار 28- کبوتر 29- ماه 30- آسمان و ستارگان 31- هندوانه 32- نارگیل 33- انار 34- کمان 35-شمع 36- نامه 37- شاتوت 38- هویچ یا زردک 39- نخل 40- شیر به حروف ابجد 41- نسیم-باد 42-آسیاب 43- انار 44- سر قلیان 45- زمین و ماه 46- سال، فصل ، شبانه روز و 24 ساعت 47- حنا 48-تبرزین 49- تخم مرغ 50- تخم مرغ


جوک های بسیار زیبا+جدید


مسلمان نیست کسی که روی مودم وایرلسش پسورد می‌گذار،در حالی که همسایه‌اش شب بدون اینترنت می‌خوابد!


*********


امروز به من ثابت شد که ۲۰۱۲دنیا تموم نمیشه

اخه یه چیپس خریدم انقضاشو نوشته بود ۲۰۱۵

 
*********بهش بگی دوسش داری

پرو میشه میره !

بهش بگی ازش بدت میاد

نا امید میشه و میره !

محبت کنی

خوشی میزنه زیر دلش و میره !

محبت نکنی

از یکی دیگه محبت میگیره و میره !

خلاصه میره …

خودتو خسته نکن!!!

 

*********

 

خدایا به هر کس که دوست میداری بیاموز که تابستان از زمستان گرم تر است
و به هر کس که بیشتر دوست میداری بفهمان که اودکلن کار حمام را نمیکند

 

*********

 

نصیحت یه شوهر به زنش

هر وقت یه سوسک تو دستشویی دیدی با دمپایی فورا نکوب رو سرش…

بی توجه از بغلش رد شو… این کار از صدتا فحش براش بدتره

 

*********


 

دختره میره لوازم التحریری و میگه

آقا کارت پستال تو تنها عشق منی رو دارید؟…

مرده میگه : بله داریم. میگه : پس ۱۲تا بدید لطفا..!!!

 

*********

 

سال ها برای برابری زنان و مردان تلاش کردیم

و بالاخره توانستیم حق مش کردن مو، سوراخ کردن گوش و برداشتن ابرو را

به آقایان تقدیم کنیم!

 

*********


 

لذت بردن یعنی اینکه بری مهمونی، دخترشون برات شربت بیاره

آروم بگی :خودتون درست کردین؟؟ اونم با عشوه بگه : بله نوش جان

تو بگی : پس نمی خورم ، مرسی !

 

  *********
 

بابام خطاب به من: به خدا پولی که تو این ۲۰ سال خرج تو کردم میدادم سکه میخریدم الان میلیاردر بودم و الان با این پول میتونستم یه پسر تحصیل کرده ی دانشمند همسن و سال تو واسه خودم بخرم و بهش افتخار کنم!
 
 

هر موقع بابام میگه بیا بشینیم دو کلام حرف بزنیم …

از نمره ۱۳ ای که اول دبستان دیکته گرفتم

تا هفته پیش که با دختر تو خیابون منو دید هرکارِ خلافی که کردم میاد جلو چشام !!


  *********

 

آخرین مدل پیام عاشقانه سال۹۰:

.

.

.

.

.

در حد اوضاع اقتصادی کشور خرابتم


 
  *********

 

همیشه یکی از سوالای ذهنیم این بود که :

چجوریه وقتی پسرا میرن حموم خوشگل میشن میان توی جمع …

ولی وقتی دخترا میرن حموم زشت میشن و سریع فرار میکنن و میرن تو اتاقشون که کسی نبینتشون ؟؟


  *********

 

احتمال میدم ضرب‌المثل یک دست صدا نداره قبل از اختراع بشکن گفته شده باشه !


  *********

 

زندگی متأهلی یعنی

به همسرت مسیج بدی: ای عشق، خداوند نگه‌دار تو باشد

اونوقت جواب بگیری:

یه بسته قارچ، آب‌لیمو، مرغ ، نون !  *********
 

همه پسرا فکر می کنن بزرگترین آرزوی یه دختر پیدا کردن یه پسر رویایی هستش اما نمی دونن بزرگترین آرزوی یه دختر غذا خوردن بدون چاق شدنه  *********

 

پسر: عزیــــــــــــزم!!!

دختر: جووونـــــم!!!

پسر: گــــــــــلِ من!!!

دختر: جانــــم؟؟

پسر: عشــــــقم!!!

دختر: جان؟؟؟

پسر: زندگـــی من!!!

دختر: بله؟؟؟

پسر: نفسِ من!!!

دختر: زهـــرمار! بازم اسمم یادت رفته؟؟؟!!  *********
 

یارو تو ژاپن راننده ی تاکسی میشه…

هرکی براش دست بلند میکنه

 میگه شوخی نکن دیگه…

 تورو الان رسوندم..!  *********
 


این روزا عده ای یه جوری زیرآبی میرن که دلت میخواد بهشون بگی :من نگاه نمیکنم بیا بالا یه نفسی بکش لااقل خفه نشی!!!!


  *********

 

وقتی مو تو غذا باشه،فرقی نداره مژه ی دلبر باشه یا سیبیل اصغر آقا!  *********

 

نظرتان در مورد این جمله چیست؟

(مهرم حلال ، جونم آزاد)

الف) زیبا ترین جمله دنیاست

ب) با معنا ترین جمله دنیاست

ج) خوشحال‌کننده‌ترین جمله دنیاست

د) تخیلی‌ترین جمله عصر کنونی است


  *********
 

انواع عقیده در تولید :

امریکایی : هم خوب کار کنه هم با دوام باشه

انگلیسی : جنسش خوب باشی و مشتری راضی باشه

ایرانی : تا وقتی مشتری میخره سالم باشه بعد که خرید مهم نیست

چینی : فقط ایرانی بخره … !!!!  *********
 

تا حالا دقت کردین تو جاده های ایران وقتی قسمت انگلیسی تابلو اسم یک شهر رو می خونین بهتر متوجه میشین تا فارسیش رو … !!!!  *********
 

نشستیم با فک و فامیل اسم فامیل بازی میکنیم…

داییم میوه از *ی* نوشته یه کیلو خیار..!!

هیچ جوریم زیر بار نمیره که قبول نیست…  *********

 

 کلاغ اولی : غار

 کلاغ دومی : غار ؟؟؟

کلاغ اولی : په نه په هتل ۵ ستاره!

 

 *********
 

غضنفر به دوست دخترش میگه میدونی‌ فرق تو با بز چیه؟
دوست دخترش قهر میکنه میره...
اونم داد میزنه بیا بابا ...
فرقی‌ ندارین !

تست شخصیت شناسی همراه با امتیاز

سوالات زیر را با دقت خوانده و با تمرکز پاسخ دهید . وقت زیادی برای پاسخ دادن به هر سوال صرف نکنید ! در انتها مطابق جدول امتیاز خود را محاسبه کرده و شخصیت خود را بیشتر بشناسید . شما ویژگی هایی دارید که ممکن است خودتان هم از آن‌ها بی خبر باشید .

 

1 – فکر می‌ کنید چه زمانی در طول روز بیشترین کارایی را دارید ؟
الف ) وقتی صبح‌ های زود از خواب بیدار می‌شوم .
ب ) در ساعت‌ های بعد از ناهار و هنگام عصر .
ج ) وقتی همه خوابند و در سکوت آخرهای شب .

 

۲ – تا به حال به راه رفتن خود دقت کرده‌اید ؛ فکر می‌کنید راه رفتن شما مانند کدام گزینه است ؟
الف) با گام‌ های بلند و تند راه می‌ روم .
ب ) با این‌که راه رفتنم کند نیست اما گام‌هایم بلند است .
ج ) سرم را بالا نگه می‌ دارم و به اطراف نگاه می‌ کنم هر چند آرام راه می‌ روم .
د ) آرام راه می‌ روم و سرم را پایین می‌ اندازم .

 

۳ – زمانی که یک نفر را مخاطب قرار می‌ دهید و با او حرف می‌زنید ، حالت اندام‌ تان به چه شکلی است ؟
الف ) نمی‌ دانید با دست‌ های‌ تان چه کنید و دست به سینه می‌ ایستید .
ب ) مجبور می‌ شوید دست‌ های‌ تان را روی هم بگذارید و آن‌ ها را در هم قفل کنید .
ج ) دست به کمر می‌ ایستید یا آن‌ها را در جیب می‌گذارید .
د ) وقتی کسی با شما حرف می‌ زند مدام سعی می‌کنید با لمس او بهش بفهمانید درکش می‌ کنید .
ه ) با مو ، ساعت یا بقیه اندام خود بازی می‌ کنید .

 

۴ – زمانی که خسته هستید و جلوی تلویزیون استراحت می‌ کنید ، کدام یک از رفتارهای زیر را انجام می‌ دهید :
الف ) چهار زانو می‌نشینید .
ب ) پاهای‌ تان را روی هم می‌ اندازید .
ج ) پاهای‌ تان را دراز می‌کنید یا می‌ کشید .
د ) یکی از پاهای‌ تان را زیر تن‌ تان می‌ گذارید و می‌ نشینید .

 

۵ – معمولا وقتی کسی برای‌ تان یک جوک تعریف می‌کند یا هنگامی که سریالی طنز می‌بینید ، چه می‌ کنید ؟
الف ) بلند می‌خندید و صدای قهقهه‌ تان همه جا را پر می‌ کند .
ب ) می‌ خندید اما نه با صدای بلند .
ج ) ریز ریز و نخودی می‌ خندید .
د ) تنها به یک لبخند اکتفا می‌ کنید .

 

۶ – وقتی به جمع‌ های خانوادگی می‌روید یا به محل کارتان وارد می‌ شوید :
الف ) با صدای بلند سلام می‌کنید تا همه متوجه شما بشوند .
ب ) معمولا بدون سر و صدا وارد می‌ شوید و سراغ کسی می‌ روید که بیشتر دوستش دارید .
ج ) آرام وارد می‌ شوید و سعی می‌ کنید توجه کسی را جلب نکنید .

 

۷ – اگر یک نفر به‌عنوان شوخی شما را از پشت سر بترساند یا در حال کار تمرکزتان را بر هم بزند:
الف ) سعی می‌ کنید با یک لبخند این وقفه را با روی خوش بپذیرید .
ب ) از کوره در می‌ روید و طرف باید سوراخ موش قرض کند .
ج ) بسته به شرایط یکی از ۲ حالت بالا .

 

۸ – چه رنگی را بیشتر دوست دارید ؟
الف ) قرمز یا نارنجی
ب ) سیاه
ج ) زرد یا آبی
د ) سبز
ه ) سرمه‌ای یا بنفش
و ) سفید
ز ) قهوه‌ای یا خاکستری

 

۹ – شب‌ها پیش از این‌ که به خواب بروید :
الف ) طاق باز می‌ خوابید .
ب ) دمر می‌ خوابید .
ج ) به پهلو می‌خوابید .
د ) سرتان را روی دست‌ تان می‌ گذارید .
ه ) سرتان را زیر پتو می‌ کنید .

 

۱۰ – اغلب خواب می‌ بینید :
الف) دارید می‌ افتید .
ب) دعوا می‌ کنید .
ج) به‌ دنبال چیزی یا کسی می‌گردید .
د) پرواز می‌ کنید یا شناورید .
ه) به‌ طور معمول خواب نمی‌ بینید .
و) همیشه خواب‌ های تان لذت بخش است .

 

پاسخ تست شخصیت پنهانی - www.TakPayamak.com

 

نتیجه

 

 

امتیاز بیش از ۶۰ :
حق بدهید که دوستان و آشنایان‌تان برای دیدن شما لحظه شماری نکنند . متاسفانه آن‌ ها فکر می‌کنند با آدم خودمحوری سروکار دارند که به حرف آن‌ ها توجهی ندارد ، شاید هم اشتباه باشد اما آن‌ ها فکر می‌کنند شما به‌ شدت سلطه‌ جو هستید ! البته گاهی ممکن است آن‌ ها شما را ستایش کرده و آرزو کنند که ‌ای‌ کاش می‌ توانستند شبیه شما باشند اما با این حال همیشه شک دارند که به شما به‌ طور عمیق نزدیک شوند .

 

امتیاز بین ۵۱ تا ۶۰ :
شاید شما خوش‌ تان بیاید اما دیگران از اینکه شما ناگهانی هیجانی می‌شوید ، دل نگران هستند . کسی که عجول است ، معمولا به‌ عنوان یک همدم همیشگی شناخته نمی‌شود . رهبری در خون شماست و این موضوع در لحظه‌های بحرانی باعث می‌شود به سرعت تصمیم‌ گیری کنید اما سرعت ، همه جا نشانه کیفیت نیست . شما همواره یک فرد برجسته و ماجراجو به حساب می‌ آیید ؛ کسی که برای یک مرتبه هر چیزی را امتحان می‌کند .

 

امتیاز بین ۴۱ تا ۵۰ :
این بهترین امتیاز در این تست است چرا که شما به‌عنوان فردی بسیار سرزنده ، زیبا ، سرگرم‌کننده ، اهل عمل و جالب شناخته می‌شوید . کسی که همواره مرکز توجه است . شما فردی مهربان و متعادل هستید . به خواسته‌ها و نیازهای دیگران اهمیت می‌ دهید و دیگران را ناراحت نمی‌کنید . آدم فهمیده و منطقی هستید کسی که همیشه اطرافیانش را شاد می‌کند و به آنان کمک می‌ کند . این خصوصیت را حفظ کنید .

 

امتیاز بین ۳۱ تا ۴۰ :
اگر کمی خونسردی و واکنش‌ های کند خود را به موضوعات کم کنید ، بهتر است. دیگران شما را به‌ عنوان فردی منطقی ، مراقب ، آگاه و اهل عمل می‌ شناسند که اشتباه هم نیست . خیلی خوب است که دیگران شما را باهوش و با استعداد اما متعادل می‌ دانند . نمی‌ توان با شما به راحتی و سریع دوست شد اما نسبت به دوستان خود به شدت با وفا هستید و در عوض از آنان وفاداری را انتظار دارید .

 

امتیاز بین ۲۱ تا ۳۰:
کسانی که شما را از نزدیک می‌ شناسند ، عقیده دارند شما فرد دقیقی هستید به‌ طوری که به جزئیات بسیار کوچک هم بیش از اندازه اهمیت می‌ دهید . در شما ، آنچه بیش از هر چیز دیگری اهمیت دارد ، اطلاعات خوب شما در مورد مسائل مختلف است . فردی هستید که کارها را به کندی انجام می‌ دهید به‌طوری که اگر کاری را عجولانه یا بدون نقشه قبلی انجام دهید ، دوستان‌ تان بسیار شگفت زده می‌شوند .

امتیاز کمتر از ۲۱ :
شاید ناراحت‌کننده باشد اما دیگران شما را خجالتی ، بی‌اراده ، غیرمصمم و عصبی می‌شناسند . آن‌ها فکر می‌ کنند که شما همواره نیاز دارید کسی مراقب‌ تان باشد و همیشه کسی را می‌ خواهید که برایش تصمیم بگیرید . به‌نظر می‌ رسد که شما دوست ندارید درگیر چیزی یا کسی باشید در واقع دوست ندارید با کسی در ارتباط باشید. شما فردی هستید که همیشه نگران است و به مشکل‌ هایی فکر می‌کنید که وجود ندارد .تاريخ : پنجشنبه هشتم فروردین 1392 | 20:43 | نویسنده : حمیدرضا کسائیان |
  • شروع دوباره
  • قالب بلاگ اسکای